Konfiguracja karty WiFI:


Opis konfiguracji połączenia z Internetem


Kartę sieciową-radiową należy włożyć w slot PCI. Skręcić komputer i podłączyć antenę. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie karty radiowej w naszym systemie. W tym celu należy uruchomić komputer. Po starcie systemu powinien wyświetlić się komunikat, że znaleziono nowy sprzęt.
Pojawi się okno kreatora znajdowania nowego sprzętu. Należy wybrać przycisk Anuluj, aby zainstalowane zostały oryginalne sterowniki do karty radiowej, a nie standardowe sterowniki z Windows-a.


Do napędu CD-ROM wkładamy płytę ze sterownikami do karty radiowej. Wybieramy folder PCI Software, a następnie RaLink_RT2460 Sterowniki znajdziesz tutaj.
Po wybraniu pliku RaLink_RT2460 rozpocznie się instalacja sterownika do karty radiowej. Może ponownie pokazać się okno Kreator znajdowania nowego sprzętu, a po chwili okno Instalacja sprzętu , na którym należy zatwierdzić przyciskiem Mimo to kontynuuj.


Wówczas pojawi się okno RALINK Wireless Network Card Setup


Po wybraniu przycisku Next pojawi się okno w którym należy wybrać: Poland (1-13) i zatwierdzić klawisz Next. Wyświetli się wówczas okno informujące, że instalacja dobiegła końca ,zatwierdzamy klawisz Finish
W ten sposób karta została prawidłowo zainstalowane. Teraz należy przystąpić do konfiguracji połączenia z Internetem. Po instalacji pojawi się okno Configuration Utility, na którym zauważyć można dostępne punkty dostępowe. W celu skonfigurowania połączenia z Internetem należy wybrać zakładkę Profile
Uaktywni się wówczas zakładka profile gdzie należy zatwierdzić przycisk ADD w celu dodania profilu. Następnie zostanie wyświetlone okno Add Profile z aktywną zakładką System Configuration


W polu SSID należy wpisać NOVANET lub inną nazwę podaną użytkownikowi przez administratora. W polu Transmit Rate wybieramy prędkość połączenia 1 Mbps. Po wprowadzeniu powyższych danych przechodzimy do zakładki Authentication & Security . W oknie tym należy zaznaczyć pole Encryption, a następnie wpisać klucz sieci (podany przez administratora) w polu Key#1, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.


Wówczas pojawi się okno Configuration Utility zakładka Profile w który widać dodany profil. W celu aktywowania profilu należy zatwierdzić klawisz Activate.
Następnie ukaże się okno Configuration Utility zakładka Profile w którym widoczny jest profil, który został dodany.
W zakładce Site Survey można zobaczyć dostępne punkty nadawcze, natomiast w zakładce Link status można sprawdzić moc sygnału połączenia.
Jeśli nadal masz problem z konfiguracją zadzwoń lub przyjdź do naszego biura!